«Е-өтініш» ақпараттық жүйесінің пайдаланушы келісімі

Мен, Suraqtar.kz сайтына орналастырылған «Е-өтініш» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңының 10-бабының және «Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Кодексінің 4-бабы 16-тармағының  талаптарына сәйкес, өтінішті тіркеу және өңдеу және SMS хабарлама түрінде хабарламалар алу мақсатында менің дербес деректерімді өңдеуге

«BTS Digital» ЖШС-ға (бұдан әрі - Оператор) өз келісімімді растаймын.

Жинауға және өңдеуге менің келісімім берілетін дербес деректерге мыналар жатады:

 • тегі;
 • аты;
 • әкесінің аты;
 • ЖСН;
 • Жынысы;
 • Резидент мәртебесі;
 • туған күні;
 • Қызмет түрі (жұмыс орны);
 • Азаматтығы;
 • Ұлты;
  Әлеуметтік мәртебесі;
 • Тіркелу мекенжайы;
 • Нақты тұрғылықты мекенжайы;
 • Ұялы телефон;
 • Электронды пошта (E-mail);
 • Үй/жұмыс телефоны;
 • Сипаттама (өтініштің мәні);

Менің дербес деректерімді «Жеке тұлғалар» және «Заңды тұлғалар» мемлекеттік дерекқорларынан келесі мақсаттар үшін алуға болатынына келісемін:

 • пайдаланушыны сәйкестендіру;
 • толтыру рәсімін автоматтандыру;
 • дербес ақпаратты дұрыс енгізу.

Дербес деректерімді өңдеуге келіспеген жағдайда, менің өтінішімді өңдеу және оған жауап беру толық көлемде жүргізілмейтіні жайында маған ескертілді.

Сондай-ақ, маған өтініштің өңделуі үшін өтінімді тек өз атымнан беру және жарамды байланыс ақпаратын ұсыну қажеттігі ескертілді.

Оператор менің дербес деректерімді автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып өңдеуге құқылы.

Мен Оператордың атына жіберілуі мүмкін тиісті жазбаша құжат жасау арқылы өз келісімімді кері қайтарып алуға құқылы екенім жайлы білетінімді растаймын.  Мен дербес деректерді өңдеуге берген келісімімді кері қайтарып алған жағдайда, егер дербес деректер жалпыға қолжетімді болса және «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңының 9-бабында көрсетілген негіздер болғанда, Оператор дербес деректерді өңдеуді менің келісімімсіз жалғастыруға құқылы.   

Өз кезегінде, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II Заңының 16-бабына сәйкес, Оператор алынған пайдаланушылық деректердің Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 146 бұйрығымен бекітілген Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын және басқа да мұрағат құжаттарын ведомстволық және жеке мұрағаттардың қабылдауы, сақтауы, есепке алуы мен пайдалануы қағидаларында көзделген мерзімдерге сәйкес мұрағаттық сақталуын қамтамасыз етеді.

Мен электрондық құжат айналымы жүйесіне қатысушылардың Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамалық актісінде көзделген міндеттерді орындамауы  «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Кодексінің 640-бабына сәйкес айыппұл төлемдеріне әкеп соғатынын түсінемін.

Осы Келісім пайдаланушының Келісім мәтінінің астына орналастырылған «Мен пайдаланушы келісімінің шарттарын оқыдым және олармен келісемін» веб-интерфейсті басқару элементін басуы түрінде  Келісім шарттарына келісім білдіруі жолымен күшіне енеді.

 001 редакциясы 2021 жылғы 1 мамырдан бастап қолданыста.